Back to Top

" कृषिसमृद्धी " समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प ( C A I M )इफार चे प्रोजेक्ट कंट्री कोओरडीनेटर राशा ओमर यांची कृषी समृद्धी कृषी विकास प्रकल्पामध्ये बैठक यामध्ये विभागीय आयुक्त तथा प्रकल्प संचालक पियुष सिंह यांच्या सह CAIM चे अधिकारी वर्ग

John
John


John
John
Johnकृषिसमृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प