Back to Top

" कृषिसमृद्धी " समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प ( C A I M )११/४/२०१८ रोजी केम प्रकल्पातील ६ जिल्ह्यामध्ये ग्रामसामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचा विभागीय आढावा बैठक घेताना विभागीय आयुक्त तथा प्रकल्प संचालक श्री पियुष सिंह व केम प्रकल्पाचे अधिकारी


John
John


John
Johnकृषिसमृद्धी समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प